test posting

Stortinget arrangerer en større jubileumsfeiring 2013-2014 for hundreårsjubileet for stemmerett og tohundreårsjubileet for grunnloven, hvor ikke bare begivenhetene på Eidsvoll 1814 skal feires, men også det som oppfattes som fruktene av disse begivenhetene skal feires. Jubileet skal informere om og feire demokrati, deltakelse, menneskerettigheter, likestilling, rettferdighet, ytringsfrihet, integrering, makt og styring. Demokratiets institusjoner og de historiske hendelser som har stått sentralt i utviklingen av demokratiet i Norge.